Der vil evt. kunne bestilles rengøring hos pedel Inge-Lise Særkjær 24 27 69 28 - mindst 1 måned før lejren starter.
Muligheden for købt rengøring vil afhænge af andre lejemåls start og sluttidspunkt.

Delrengøring:
Rengøring af opholdsafdelingen - inkl. kælder : 2.200 kr. 
Dvs. at lejer selv skal rengøre begge værelsesafdelinger og gangene i dem.

Helrengøring:
Rengøring af både værelsesafdelinger, opholdsafdeling og kælder: 3.300 kr. 

Betaling for rengøring efter udlejningen til Jesper Thomsen sammen med afregning for el og varme.
 

Instruks ang. bestilt Delrengøring

Instruks ang. bestilt Helrengøring