Der vil evt. kunne bestilles rengøring hos pedel Michael Drejer 26 29 52 28 drejerservice@gmail.com - mindst 1 måned før lejren starter.

Muligheden for købt rengøring vil afhænge af andre lejemåls start og sluttidspunkt.

Delrengøring:
Rengøring af opholdsafdelingen - inkl. kælder : 2.600 kr. 
Dvs. at lejer selv skal rengøre begge værelsesafdelinger og gangene i dem.

Helrengøring:
Rengøring af både værelsesafdelinger, opholdsafdeling og kælder: 3.800 kr. 

Betaling for rengøring efter udlejningen til Jesper Thomsen sammen med afregning for el og varme.
 

Instruks ang. bestilt Delrengøring

Instruks ang. bestilt Helrengøring