REGLEMENT

Luthersk Missions København ”Lejrcenter Birkedal”

 

 

Udlejning :

Birkedal lejes ikke ud til personer, der ikke er myndige !

Der skal være minimum 2 myndige personer, som står inde for deltagernes adfærd, tilstede under hele opholdet ! 

Rygning m.v. :

Det er ikke tilladt, at ryge indendørs på Birkedal.

Brug de ophængte askebægre udenfor ! 

Det er ikke tilladt at medbringe euforiserende stoffer på Birkedal,

overtrædelse vil betyde bortvisning ! 

Alkoholpolitik:

Det er forbudt at drikke spiritus på lejren.

Personer under 18 år må ikke drikke alkohol på Birkedal !

Overtrædelse af alkoholpolitikken vil medføre, at der fremadrettet ikke kan indgås aftaler om yderligere leje af Birkedal. 

Soveafdelingen:

Det er forbudt at tegne eller ridse på vægge, lofter og senge.

Det er ikke tilladt at klatre ud eller ind af vinduerne. 

Opholdsafdelingen:

Møblerne fra dagligstuen og spisesalen må ikke tages udenfor.

Lejerne opfordres til at benytte skiftesko/indesko på lejren.

Køkkenet:

Følg de opsatte betjeningsvejledninger ved de enkelte maskiner. 

Rengøring:

Lejren rengøres før afrejse i henhold til ophængte vejledninger. Der opkræves ekstra betaling ved mangelfuld rengøring, samt hvis inventar ikke er sat på plads jf. de ophængte vejledninger.

Rengøring og oprydning udføres i regning efter medgået tid og til en timeløn på 275 kr.
pr. time.
 

Søen:

Søen er bundløs nogle steder - det er derfor forbudt at beskadige eller klatre over det opsatte hegn. 

Skoven / boldbanen

Det er forbudt at brække grene af træerne eller på anden måde beskadige træerne
i skoven.

Vær opmærksom på ikke at overskride naboskellene og kun at færdes på Birkedals grund.

Fjern mærker og andre markeringer fra orienteringsløb eller lignede i skoven

Hunde skal holdes i snor ! 

Bål:

Det er kun tilladt at tænde bål på de anviste bålpladser

Nabo hensyn

Ved brug af Birkedal tages der hensyn til vores naboer, så undgå støjende adfærd og musik.

Af hensyn til naboerne er det ikke tilladt at have støjende aktiviteter på boldbanen og grunden efter kl. 21.00 !! 

Ved afrejse:

Fjern henkastet affald på grunden samt omkring bygningerne.

Kontroller at samtlige vinduer og døre er lukket/låst. 

Færdsel på privat vej

Overhold fartgrænsen – max. 20 km/t!

Vær opmærksom på at vejen også bruges af lejrens naboer samt af lejrens deltagere til gåture mv. – derfor vis hensyn og kør langsomt.

Undgå leg og støjende adfærd foran naboernes grunde og bygninger.  

Brand regler / flugtveje

Det er vigtigt, at man som lejrleder ved hvordan man skal agere ved brand.

Den ansvarlige på lejren skal orientere sig om brand- og flugtveje ved at læse

og sætte sig ind i de opslag, der er på lejren.

Husk, at lukke døren til alle soverum.

Alle flugtveje skal være ryddet og branddøre må ikke blokeres.

Birkedal har ansvaret for at alt brandudstyr m.v. er i orden !

 

Revideret den 28 september 2016